ลงทะเบียนออนไลน์
ในการเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
***วันเวลายื่นสมัครผ่านระบบ***
ตั้งแต่วันพุธ ที่ 27 เดือน มี.ค. 2562 เวลา 8.00 น.
ถึงวันอังคาร ที่ 30 เดือน เม.ย. 2562 เวลา 24.00 น.
VDO การเข้าใช้งาน คู่มือการเข้าใช้งาน คำถามที่พบบ่อย