การรับสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน
ในการเข้าเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบรับสมัครทดสอบฯ ออนไลน์
VDO การเข้าใช้งาน คู่มือการเข้าใช้งาน คำถามที่พบบ่อย