การรับสมัครทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน
ในการเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ระบบรับสมัครทดสอบฯ ออนไลน์
***วันเวลายื่นสมัครผ่านระบบ***
ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 เดือน ก.ย. 2562 8:00 น.
ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ก.ย. 2562 23:59 น.
VDO การเข้าใช้งาน คู่มือการเข้าใช้งาน